#009 พลิกชีวิตจากลูกจ้างสู่เจ้าของร้านดังในเชียงใหม่ ได้อย่างไร พบกับคุณยุพิน สมพร [EP1]

Also join us to see podcasts at
What’s In the Podcast

#009 พลิกชีวิตจากลูกจ้างสู่เจ้าของร้านดังในเชียงใหม่ ได้อย่างไร พบกับคุณยุพิน สมพร เจ้าของร้าน Happy Mushroom [EP1]

recent podcasts

we Bought vegan cheese for you

view more